"Nie obracaj w proch"

piątek, 09 września 2011 12:52

Każda nawet najmniejsza forma szerzenia świadomości z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego ma odzwierciedlenie w przyszłości - powiedział Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podczas wernisażu wystawy ?Nie obracaj w proch?, którą od dziś można oglądać w hollu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.

Wystawa przedstawia prace, które wpłyneły na ogólnopolski konkurs na plakat. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim będzie prezentowana  w trakcie obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

Honorowy patronat nad wystawą objął Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki.

Konkurs na plakat  i hasło o ochronie zabytków zorganizowany został w listopadzie 2009 roku przez Starostwo Powiatu Słupskiego pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Słupsku w ramach realizacji programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2009-2012. Konkurs miał charakter otwarty i skierowany był do wszystkich zainteresowanych ochroną zabytków. Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę: uniwersalność hasła i obrazu plakatu tzn. odniesienie sie do ochrony zabytków nie tylko w regionie słupskim.

Ideą konkursu było zwrócenie uwagi jak najszerszej społeczności, na konieczność zahamowania niszczenia zabytków i propagowanie aktywnej postawy w ich poznawaniu
i  ochronie.

Wystawa będzie prezentowana do 29  września 2011 r.

Zachecamy do obejrzenia galerii zdjęć:

3   1   2

4   5   6

7   9   10

12   13