Wystawa NIE OBRACAJ W PROCH

Od 9 września 2011 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy
Pl. Bankowym 3/5 w Warszawie (wejście C), można będzie oglądać wystawę Nie obracaj w proch, której organizatorem jest Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział Warszawa.

Wystawa przedstawia prace, które wpłyneły na ogólnopolski konkurs na plakat.
W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim będzie prezentowana  w trakcie obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

Honorowy patronat nad wystawą objął Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki.

Konkurs na plakat  i hasło o ochronie zabytków zorganizowany został w listopadzie 2009 roku przez Starostwo Powiatu Słupskiego pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Słupsku w ramach realizacji programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2009-2012. Konkurs miał charakter otwarty i skierowany był do wszystkich zainteresowanych ochroną zabytków. Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę: uniwersalność hasła i obrazu plakatu tzn. odniesienie sie do ochrony zabytków nie tylko w regionie słupskim.

Ideą konkursu było zwrócenie uwagi jak najszerszej społeczności, na konieczność zahamowania niszczenia zabytków i propagowanie aktywnej postawy w ich poznawaniu
i  ochronie.

fot._ukasz_Brudny
projekt: Łukasz Brudny, I miejsce na projekt plakatu i hasło dotyczące ochrony zabytków przed dewastacją.


 

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g