Rafał Nadolny Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

- otrzymał dziś powołanie z rąk Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego. Na wniosek nowego konserwatora wojewoda powołał dziś również zastępcę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ? Antoniego Oleksickiego. Pełniąc funkcję Konserwatora Zabytków na Mazowszu, zależy mi na dobrej współpracy z samorządami oraz innymi służbami w województwie ? powiedział Rafał Nadolny po otrzymaniu nominacji.

Rafał Nadolny pełnił obowiązki Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków od 28 kwietnia br., po odwołaniu Barbary Jezierskiej. Wcześniej był kierownikiem Wydziału Dokumentacji i Rejestru Zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie. Z wykształcenia jest historykiem sztuki, ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawnej ochrony dóbr kultury. W służbach konserwatorskich pracuje od 16 lat i specjalizuje się w ochronie zabytków nieruchomych. Uczestnik wielu konferencji naukowych, autor artykułów oraz publikacji dotyczących urbanistyki i architektury z przełomu XIX i XX wieku, a także historii miast-ogrodów. Interesuje się zabytkowymi dworami.

Do obowiązków wojewódzkiego konserwatora zabytków należy m.in.: realizowanie zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad nimi, prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich, archeologicznych czy restauratorskich, a także opracowywanie wojewódzkich planów opieki nad zabytkami, przeprowadzanie kontroli i współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach dotyczących ochrony zabytków.

Antoni Oleksicki pracował w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, gdzie zajmował się m.in. sprawami ochrony zabytków architektury militarnej, architekturą modernistyczną i powojenną oraz zagospodarowaniem przestrzennym w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego.  Wcześniej, w latach 1998 - 2002 pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków w Białymstoku. Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zabytków Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest autorem wielu opracowań konserwatorskich, m.in. z historii urbanistyki małych miast i miasteczek. Opracował studium historyczno ? urbanistyczne dla Białegostoku.

nominacja1

Od lewej: Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, Rafał Nadolny nowopowołany Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Antoni Olekscicki Zastępca MWKZ.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g