„Pałac Ślubów“ w Radomiu w rejestrze zabytków

Pod ochroną konserwatora zabytków znalazł się, tzw. ?Pałac ślubów?
w Radomiu. Obiekt został wzniesiony w 1927 roku dla Powiatowego Związku Samorządowego, wg. projektu słynnego radomskiego architekta Alfonsa Pinno.

Budynek został objęty ochroną konserwatorską ze względu na wartości artystyczne oraz historyczne. Do dziś zachowała się oryginalna klatka schodowa wraz z ażurową żeliwną balustradą. ?Pałac ślubów? wraz  z reprezentacyjną fasadą, zachowanym układem wnętrz, ze względu na role jaką pełni w świadomości lokalnej społeczności, stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych
i charakterystycznych obiektów w Radomiu.

Po II wojnie światowej w budynku mieściła się siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, w którym represjonowano żołnierzy NSZ, AK i WIN-u.
Od 1975 r. budynek zajmuje Urząd Stanu Cywilnego i część Wydziałów Urzędu Miejskiego. Odbywają się tu ponadto posiedzenia Rady Miejskiej.

Obiekt reprezentuje klasycyzującą architekturę z kolumnowym portykiem, odwołując się formą architektoniczną do tzw. klasycyzującego modernizmu charakterystycznego dla XX-lecia międzywojennego.

Radom_-_palac_slubow_2

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g