Mazowieckie zabytki na wystawie u Wojewody

Od dziś w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy Pl. Bankowym 3/5 w Warszawie będzie można oglądać wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego, którzy wzięli udział w III edycji konkursu Zabytki Mazowsza. Prace prezentowane są w hallu urzędu na I piętrze.

Uczniowie mieli za zadanie stworzyć kronikę zabytku mieszczącego się w pobliżu ich szkoły bądź miejsca zamieszkania. Uroczystość poświecona rozdaniu nagród, tym razem, odbyła się w Państwowym Muzeum Archeologicznym przy ul. Długiej w Warszawie. Autorzy zwycięskich prac otrzymali nagrody książkowe z rąk Rafała Nadolnego p.o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.Do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wpłynęło 58 kronik. Zostały one podzielone na trzy kategorie:

książka i plakat, takich wpłynęło 28

mieszana, takich wpłynęło 8

multimedialne, takich wpłynęło 22.

Podczas uroczystości uczniowie mieli możliwość obejrzeć wystawę nagrodzonych i  wyróżnionych prac, a po zakończeniu spotkania dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Archeologicznego, laureaci konkursu wzięli udział w zajęciach z ceramiki i tkactwa.

Wystawę będzie można oglądać do 15 sierpnia.

wystawa_u_Wojewody_MUW

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g