Kamienica projektu Wacława Wekera w rejestrze zabytków

Do rejestru zabytków trafiła kamienica wzniesiona w 1931 roku według projektu architekta Wacława Wekera, położona przy ul. 3 Maja 5 w Warszawie.

Wacław Weker  był autorem projektu   m.in. domu Sióstr Urszulanek u zbiegu ulic Dobrej i Wiślanej, kamienicy przy ul. Wiejskiej 14, czy też Kolonii Lubeckiego oraz budynków przy Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu. W kamienicy od 1934 roku, przez 10 lat,  mieszkała słynna polska aktorka Mieczysława Ćwiklińska.

W budynku zachowało się oryginalne wyposażenie. Schody z lastriko, metalowa balustrada z drewnianym pochwytem, w pełni oryginalna winda w klatce zachodniej. Częściowo zachowały się także  drewniane drzwi do mieszkań, stolarka okienna w większości została wymieniona. Przed frontem do dziś możemy oglądać fragment podjazdu, który stanowi pozostałość ówczesnej nawierzchni ulicy.

Podczas okupacji dom został włączony w obręb tzw. ?dzielnicy niemieckiej? 
i zasiedlony przez okupantów. Po wybuchu Powstania Warszawskiego, wysiedlono mieszkańców, a dom został częściowo spalony. W 1946 roku Biuro Odbudowy Stolicy oszacowało, że w wyniku zniszczeń wojennych obiekt utracił ponad 30 % swojej wartości. Po zakończeniu II wojny światowej kamienica znajdowała się
w stosunkowo dobrym stanie, toteż szybko została ponownie zamieszkana przez lokatorów.

Budynek przedstawia walory artystyczne jako przykład kamienicy funkcjonalistycznej lat 30- tych, ponadto ma wartości naukowe, gdyż zaprojektował ją Wacław Weker.

3_Maja_5

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g