Fotografie dotąd niepokazywane

Fotografie Karola Pęcherskiego,  przedstawiające Warszawę II połowy lat 40. , pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, można oglądać w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20, do dnia 15 listopada 2011, jako element wystawy ?Budujemy nowy dom?

Wystawa, na której prezentowane jest ponad 120 zdjęć stolicy z 2 połowy lat 40. i początku lat 50, przygotowana została przez varsavianistów Jerzego S. Majewskiego i Tomasza Markiewicza. Poświęcona jest odbudowie Warszawy w latach powojennych. Ukazuje skalę zniszczeń i prezentuje zabytki odtworzone po II wojnie światowej, a także te, które znikły z pejzażu miasta już w trakcie jego odbudowy.

Oprócz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków swoje zasoby zdjęciowe udostępnili także:  FORUM, Polska Agencja Prasowa, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy i Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wczorajszego wernisażu:

1   2   4

3
Od lewej - Rafał Nadolny p.o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

5   6   8

7
Zaproszeni goście słuchają wypowiedzi autorów wystawy Jerzego S. Majewskiego oraz Tomasz Markiewicza

10   11   12
                                        Autorzy wystawy

13   14
Rafał Nadolny p.o. MWKZ udziela
wywiadu telewizyjnegoArchiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g