Radom ma nowy zabytek

Do rejestru zabytków trafił budynek Sądu Rejonowego, mieszczącego się przy ul. Żeromskiego 43/45 w Radomiu. Obiekt powstał w latach 1910-1919, według projektu architekta
Zygmunta Słomińskiego.

Został zbudowany w stylu neoklasycystycznym, dla Oddziału Banku Państwa. Następnie był siedzibą Banku Polskiego, a po II wojnie światowej Narodowego Banku Polskiego, dopiero od 2003 roku pełni funkcję siedziby Sądu Rejonowego.

Budynek z zachowanymi elewacjami, detalem architektonicznym, więźbą dachową oraz układem i dekoracją wnętrz stanowi charakterystyczny
i reprezentacyjny obiekt w pierzei, ulicy Żeromskiego.

Na szczególną uwagę zasługuje bogata w detal architektoniczny fasada budynku z reprezentacyjnym pseudportykiem w wielkim porządku doryckim. Wewnątrz główną oś kompozycyjną stanowi hol przesklepiony kolebką, z oknami półokrągłymi w lunetach, z rzędami pilastrów jońskich wspierających wydatny gzyms. Duże wartości zabytkowe posiada oryginalna więźba dachowa, zwłaszcza więźba kopuły wyróżniająca się doskonałym wykonawstwem.

Budynek_Sdu_w_pierzei_ul__eromskiego

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g