„Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski”

Wzmocnienie marki Pomnika Historii, wyróżnienia nadawanego przez Prezydenta RP oraz wykorzystanie tkwiącego w nim potencjału to temat spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej ?Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski?,  które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. W debacie wziął udział Rafał Nadolny p.o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Celem dyskusji było rozpoczęcie prac nad efektywnym, nowoczesnym systemem ochrony Pomników Historii. Od 1994 roku do chwili obecnej Prezydent RP wpisał 43 obiekty na listę Pomników Historii. Uznanie przez Prezydenta RP obiektu za Pomnik Historii oznacza nadanie danemu zabytkowi szczególnej, prestiżowej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. We wczorajszej debacie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, a także eksperci z zakresu ochrony zabytków.

Bronisław Komorowski ? Prezydent RP podczas spotkania podkreślał, że debata na temat Pomników Historii jest ważna z punktu widzenia nowoczesnego patriotyzmu.  Jesteśmy na etapie mało zaawansowanego myślenia o tym, co można i co powinno się zrobić w zakresie kształtowania nowoczesnego patriotyzmu. Polacy mają to do siebie, że pewnie łatwiej im akceptować propozycje nowoczesnego patriotyzmu wyrażającego się w patriotyzmie pracy, szacunku do państwa, do prawa ? mówił Bronisław Komorowski.

Po zakończonej debacie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w hołdzie Ignacemu Janowi Paderewskiemu, w 70. rocznicę śmierci pianisty odbył się koncert. Orkiestra Sinfonia Varsovia pod batutą Jerzego Maksymiuka wykonała Symfonię h-moll "Polonia".

zrdo_www.prezydent.pl
źródło www.prezydent.pl

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g