Spotkanie NGO z Wojewodą Mazowieckim

Wczoraj w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie odbyło się posiedzenie Forum Ochrony Zabytków zrzeszające organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zabytków, w którym wziął udział Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki oraz Rafał Nadolny p.o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Sebastian Tyszczuk Koordynator Forum Ochrony Zabytków przedstawił Wojewodzie Mazowieckiemu  opinię organizacji pozarządowych w sprawie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, w kontekście uwzględniania w nich zagadnień związanych z ochroną zabytków. Ustawa określa obowiązek wykonywania raportu oddziaływania na środowisko oraz tryb przeprowadzania konsultacji społecznych, także tryb i warunki występowania organizacji pozarządowych na prawach strony w postępowaniach administracyjnych. Obecnie brak jest zasad określających sposób kwalifikowania przedsięwzięć dotyczących zabytków do procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko. Stąd stanowisko Forum Ochrony Zabytków wyrażające oczekiwanie sformułowania i wdrożenia tych zasad w obszar ochrony zabytków oraz krajobrazu kulturowego ? mówił Sebastian Tyszczuk.

Rafał Nadolny p.o. MWKZ omówił kwestie związane ze składaniem wniosków przez organizacje pozarządowe w sprawie wpisu do rejestru zabytków. Chciałbym abyśmy się wspólnie zastanowili i na kolejnym spotkaniu omówili kryteria, według których Konserwator Zabytków będzie obejmował ochroną obiekty zabytkowe ? mówił Rafał Nadolny.

Materiały do pobrania

forum_ochrony_zabytkw

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g