Zakład fotograficzny Adolfa Gancwola- Ganiewskiego w rejestrze zabytków

Ze względu na szczególną wartość historyczną pod ochroną konserwatora zabytków znalazał się budynek przy
ul. Sienkiewicza 33 w Siedlcach, w którym od 1885 roku miał zakład fotograficzny słynny fotograf Adolf Gancwol - Ganiewski.

Gancwol dokumentował historię Siedlec i okolic. Specjalizował się zwłaszcza w portretach grupowych. Fotografował uczniów siedleckich szkół, policjantów, strażaków, żołnierzy. Zdjęcia budynków wydawał w formie pocztówek. Jego fotografie w większości zachowały się do obecnych czasów i służą jako bogate źródło historyczne do badań naukowych.

Oprócz fotografowania Gancwol, brał czynny udział w życiu miasta. Był aktywnym członkiem Siedleckiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, angażował się w działalność oświatową. Fundował stypendia dla najzdolniejszych dzieci, a będąc kierownikiem kina letniego umożliwiał młodzieży bezpłatny udział w projekcjach filmowych.

1 kwietnia 1942 roku został uwzięziony w siedleckim gettcie, mógł jednak opuszczać jego bramy, aby nadal prowadzić zakład fotograficzny.
W sierpniu 1942 roku wywizeiono go do Treblinki, gdzie zginął. Do roku 1952 zakład fotograficzny Adolfa Ganiewskiego prowadzony był przez jego uczniów Ludmiłę i Wacława Rudeckich.

Budynek w którym mieścił się zakład fotograficzny, to obiekt parterowy z poddaszem. Na szczególną uwagę zasługują detale, w tym profilowane obramienia okienne z półkolistymi i trójkątnymi nadokiennikami. W partii poddasza na osi znajduje się szeroka wystawka zamknięta trójkątnym szczytem.

zakad_fotograficzny_Gancwola

 

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g