Spotkanie ze Starostą Otwockim

W ubiegłym tygodniu w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku odbyło się spotkanie dotyczące planów działania w zakresie ochrony zabytków, w którym udział wzięli Rafał Nadolny p.o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Bogumiła Więckowska Starosta Otwocki.

Starostwo_Powiatowe_w_Otwocku
Od lewej- Rafał Nadolny po. MWKZ oraz Bogumiła Więckowska Starosta Otwocki

Podczas spotkania omówione zostały kwestie dotyczące m.in. stan Zespołu Pałacowo - Parkowego w Kołbieli, dawnego sanatorium Gurewicza ? największego drewnianego obiektu w Europie oraz planów opieki nad zabytkami.

Strony zadeklarowały chęć współpracy, zarówno na rzecz poszerzania wiedzy o istniejących na terenie powiatu zabytkach, jak i tworzenia planów ich ochrony.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g