Wielkie święto zabytków

Od 1983 roku 18 kwietnia uznawany jest za Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków na całym świecie. Ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym.

wiee_zachodnia_i_wschodnia_004

Zamek w Ciechanowie

Celem  tego dnia jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego. W Polsce podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków prezentowane są obiekty zabytkowe o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju. W tym roku obchody gali odbyły się w Gnieźnie.  Elementem Dnia Ochrony Zabytków w Polsce jest nagrodzenie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków z różnych dziedzin.

W ramach obchodów tego święta Generalny Konserwator Zabytków przyznaje nagrody w konkursie "Zabytek zadbany". Maksymalnie cztery równorzędne nagrody mogą są przyznawane w czterech następujących kategoriach:

  1. Zabytki sakralne
  2. Zabytki architektury i budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej
  3. Zabytki dziedzictwa przemysłowego
  4. Zabytki architektury obronnej
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g