Program „Bezpieczne zbiory- bezpieczne kolekcje”

- jest standardem dokumentacji zabytków i dzieł sztuki, stworzonym w celu identyfikacji obiektów utraconych w wyniku przestępstwa, klęski żywiołowej czy zagubienia.

bezpieczne_zbiory_bezpieczne_kolekcje

System został zbudowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Krajowy Zespół do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Komendy Głównej Policji, przy współpracy środowisk muzealnych z organami ścigania, służbami celnymi, pracownikami rynku sztuki, towarzystwami ubezpieczeniowymi, jak również właścicielami dzieł sztuki i antyków. Jego podstawą były m.in. funkcjonujące karty muzealne oraz  karty dokumentacyjne zabytków ruchomych u wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Program ?Bezpieczne zbiory - bezpieczne kolekcje? skierowany jest przede wszystkim do indywidualnych posiadaczy dzieł sztuki i zabytków, kolekcjonerów oraz kościołów, od wieków gromadzących w świątyniach dzieła sztuki. Istotą programu jest formularz (w wersji podstawowej bądź rozszerzonej), którego wypełnienie pozwala na późniejszą identyfikację utraconych dóbr.

Dobra dokumentacja zabytków jest niezbędna do ich ochrony ? rzadko udaje się odzyskać i zwrócić obiekty, które zostały niedostatecznie opisane i źle sfotografowane. Znane są liczne przypadki, kiedy ujawnione i zabezpieczone przez Policję dobra kultury nie mogły zostać zwrócone pełnoprawnym posiadaczom, ze względu na niedostateczną czy też wadliwą dokumentację, uniemożliwiającą ich jednoznaczną identyfikację.

Wypełnione formularze programu ?Bezpieczne zbiory-bezpieczne kolekcje? przeznaczone są wyłącznie dla właściciela opisywanych dzieł. Dopiero w przypadku kradzieży, zaginięcia czy zniszczenia karta identyfikacyjna obiektu niezwłocznie powinna być przekazana Policji. Taki dokument będzie podstawą rejestracji utraconego dzieła w policyjnej bazie danych oraz Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów.

Więcej informacji oraz niezbędne wnioski znajdują się na stronie internetowej http://bezpiecznezbiory.pl/

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g