Konserwacja dóbr kultury a standardy europejskie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie został członkiem Komitetu Technicznego ds. Konserwacji Dóbr Kultury, który jest odpowiednikiem europejskiego komitetu TC 346 Conservation of Cultural Property, działającego przy CEN-European Committee for Standardization. Komitet uczestniczy w opiniowaniu norm europejskich w zakresie konserwacji dóbr kultury, które później  staną się normami polskimi.
tu_b116_2

Komitet Techniczny ds. Konserwacji Dóbr Kultury powołany został w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, którego misją jest sprawne organizowanie działalności normalizacyjnej zgodnie z rozwiązaniami europejskimi i międzynarodowymi, wypracowanymi przy aktywnym współudziale krajowych ekspertów. Ma na celu wspierać krajową politykę techniczną, tak aby ułatwić wymianę handlową, zapewnić konkurencyjność polskim producentom.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g