Odkrycie w Pałacu w Sannikach

W trakcie prowadzonych w pałacu w Sannikach badań konserwatorskich towarzyszących pracom remontowo - adaptacyjnym, na sufitach i ścianach kilku pomieszczeń odkryto malowidła pochodzące z różnych okresów historycznych: począwszy od końca XVIII po 2 połowę XIX wieku.

Prace remontowe przy Pałacu w Sannikach rozpoczęto w styczniu 2011 r. W trakcie ich prowadzenia, oprócz malowideł na sufitach i ścianach pierwszego piętra, odkryto także drewniane posadzki taflowe pochodzące prawdopodobnie z 1910 roku.

Projekt budowlany zakładał wymianę wszystkich stropów na nowe, jednak ze względu na dobry stan zachowania odkrytych malowideł, zdecydowano o przeanalizowaniu możliwości technicznych zachowania stropów nad częścią piętra pałacu.

Raport końcowy z badań konserwatorskich poznamy na początku maja 2011 r.

Zgodnie z wynikami najnowszych badań naukowych, pałac w Sannikach pochodzi z ostatniej ćwierci XVIII wieku, a nie jak sądzono wcześniej z 1910 roku. Oznacza, to, że Fryderyk Chopin wakacje w 1828 roku spędził właśnie w tym obiekcie. Na całość założenia składa się pałac i park. Zespół pałacowo-parkowy w Sannikach był własnością znamienitych rodów szlacheckich ? Pruszaków i Sapiehów. W jego historię wpisują się przełomowe dla Polski momenty historyczne: powstania listopadowe i styczniowe oraz obie wojny światowe. W I ćwierci XIX wieku pałac został  rozbudowany i prawdopodobnie można go uznać za pierwszą realizację tzw. willi włoskiej na terenach Polski. Oprócz wartości naukowych i artystycznych pałac posiada ogromne wartości emocjonalne, związane z pobytem Fryderyka Chopina. Dzięki temu, obok Żelazowej Woli oraz kościoła w Brochowie, gdzie kompozytor został ochrzczony, pałac w Sannikach jest na szlaku krajowych i zagranicznych wycieczek.

Kompleksowe prace rewaloryzacyjne przy założeniu pałacowo-parkowym zostały dofinansowane w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Obiekt ma zostać przeznaczony na Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina.

   Sanniki_2   Sanniki1

 Sanniki_3   Sanniki_4

Pałac w Sannikach

 

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g