Forum Ochrony Zabytków

Zapraszamy na Forum Ochrony Zabytków, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2011r. o godz. 16:00, w sali konferencyjnej w siedzibie WUOZ w Warszawie, przy ul. Nowy Nowy Świat  18/20, w Pałacu Branickich

 dlonie_obrazek_mini

Program:

1.       Wybór koordynatora Forum

2.       Omówienie problematyki decyzji środowiskowych i ewentualne zajęcie stanowiska przez Forum w tej sprawie (materiały przygotowane przez p. Sebastiana Tyszczuka)

3.       Propozycje tematów i działań jakie może podejmować Forum w 2011r.

Materiały do pobrania

 

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g