Kolekcja prac Jerzego Nowosielskiego w rejestrze zabytków

12 obiektów składających się na kolekcję  autorstwa Jerzego Nowosielskiego zostało uznanych za zabytek. Taką decyzję podjęła Barbara Jezierska ? Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Na kolekcję składają się kompozycje religijne w konwencji prawosławnych ikon, takie jak krzyże liturgiczne, malarstwo w technice akrylowej na ceramice i desce oraz projekty kolorystyczne wystroju i makieta kościoła p.w.  Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej.

jerzy_nowosielski

Okoliczności powstania kolekcji związane są z pracami, które profesor Nowosielski wykonał w latach 1976-1993 we wnętrzu świątyni oraz w kaplicy parafialnego domu rekolekcyjnego. Obejmowały one całościowy projekt witraży, posadzki, 14 stacji drogi krzyżowej, chór muzyczny, pseudocyborium (baldachim), tron biskupi, ławy, konfesjonał, płytę ołtarza oraz sprzęty i szaty liturgiczne.

Poszczególne elementy kolekcji przedstawiają zróżnicowaną wartość, zarówno artystyczną, historyczną, jak i naukową. Istotne jest, że wspólnie stanowią elementy cennej kulturowo całości o znacznej wartości historycznej. O unikalnym charakterze zabytku decydują nie tylko okoliczności jego powstania, programowa i stylistyczna spójność poszczególnych obiektów, ale także obecność prac stanowiących cenny materiał dokumentujący proces kreacji artystycznej i powstanie jednej z najważniejszych realizacji artysty w dziedzinie aranżacji wnętrza sakralnego.

Spośród wszystkich elementów składających się na kolekcję, na szczególną uwagę zasługuje projekt kolorystyczny polichromii świątyni z wstępnym, niezrealizowanym projektem prezbiterium oraz krzyż łaciński, który zrealizowany w większej skali znajduje się w ołtarzu kaplicy parafialnego domu rekolekcyjnego.

 

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g