Prace konserwatorskie na Mazowszu 2010

XVI- wieczna Pieta sprowadzona do Polski  przez Zygmunta III Wazę, XIX-wieczne organy z drewnianego kościoła w Warszawicach, XVI-wieczne Epitafium Wojciecha Opackiego z kościoła w Raszynie czy budynek przedszkola w Józefowie ? to tylko część zabytków Mazowsza, które udało się odrestaurować w 2010 roku. Prace konserwatorskie były możliwe dzięki dotacjom Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

pieta

Pieta była darem królowej Eleonory Wiśniowieckiej dla sanktuarium kalwaryjskiego. Woskowa płaskorzeźba, z jedwabną tkaniną w tle , do Góry Kalwarii trafiła w 1673 roku.  Wyrzeźbiona postać Chrystusa ma prawdziwe ludzkie włosy i zęby z kości słoniowej. Prace konserwatorskie nad jej odnowieniem, poprzedzone specjalistycznymi badaniami,  trwały 3 lata. W efekcie oczyszczono wszystkie element płaskorzeźby oraz wzmocniono jej konstrukcję.

Drewniany kościół w Warszawicach zbudowano w 1756 roku. Jego fundatorem był marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński. Cennym elementem wyposażenia świątyni  są organy z 1852 roku. Zdobi je złocony ornament z motywami roślinnymi. Dzięki dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały one poddane pracom organmistrzowskim i konserwatorskim.

Renowacji poddano także Epitafium Wojciecha Opackiego, znajdujące się w Kościele św. Szczepana w Raszynie. Barokowy pomnik powstał po 1680 roku. Ufundowała go żona zmarłego ? Elżbieta. Marmurowe epitafium upamiętnia jednego z pierwszych, hojnych dobroczyńców raszyńskiego kościoła. Konserwacja zabytkowego epitafium polegała m.in. na oczyszczeniu go z wtórnych nawarstwień, wzmocnieniu wypraw tynkowych, rekonstrukcji brakujących elementów sztukaterii oraz odnowieniu portretu Wojciecha Opackiego.

epitafiumWojciechaOpackiego.doc     epitafium

Odrestaurowane zostało również wnętrze kościoła parafialnego p.w. Jana Chrzciciela w Mszczonowie. Odnowiono wyposażenie świątyni, wzniesionej w latach 1861-1864 w stylu toskańskim według projektu Franciszka Tournelle?a. Konserwacji poddano między innymi Ołtarz św. Anny.

W 2010 roku wykonane zostały prace konserwatorskie nad krucyfiksem z zakrystii Kościoła p.w. Opatrznosci Bożej w Górze Kalwarii. Barokowy kosciół ?tzw. Wieczernik - zbudowano dla Zakonu Marianów w 1674 roku jako część Nowej Jerozolimy, dzisiejszej Góry Kalwarii. Miasto i jego liczne kościoły powstały na planie krzyża jako symbol Wielkiego Piątku. Położony na uboczu Wieczernik podkreślał tajemnicę Wielkiego Czwartku. To właśnie tam pątnicy rozpoczynali swoją drogę pokutną.

krucyfiks

W ubiegłym roku wyremontowano również drewniany kościół Św. Wawrzyńca w Gliniance, w którym realizowany był popularny serial ?Ojciec Mateusz?. Prace konserwatorskie dotyczyły zarówno samego budynku kościoła, jak i XVIII-wiecznej drewnianej dzwonnicy oraz cmentarza.

Ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zrefundowano także prace nad zabytkowym budynkiem przedszkola w Józefowie przy ulicy Leśnej 19. W tym przypadku konserwacja polegała na odnowieniu oraz częściowej rekonstrukcji kamiennych schodów i metalowych balustrad. Ponadto renowacji została poddana sztukateria i stolarka drzwiowa.

mae_Jzefw

Wymienione wyżej obiekty stanowią przykłady prac restauratorskich, które udało się wykonać na Mazowszu w 2010 roku, dzięki dotacjom Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin składania wniosków na tegoroczne dotacje upływa 28 lutego 2011 roku.

 

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g