Dotacje na mazowieckie zabytki

28 lutego 2011 upływa termin składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane planowane na lata 2011 i 2012. Dokumenty przyjmowane są w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przy ul. Nowy Świat 18/20 lub w Delegaturach w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Ciechanowie.

Z wnioskiem może wystąpić właściciel zabytku wpisanego do rejestru  lub osoba posiadająca  zabytkowy obiekt w trwałym zarządzie.  Tegoroczna pula środków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przeznaczonych na dotacje wynosi 295 tysięcy złotych.

Wykaz działań podlegających dofinansowaniu oraz szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się pod adresem www.mwkz.pl w zakładce dotacje.

dotacje

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g