Kolejna odznaka wręczona

Odznakę ?Za opiekę nad zabytkami?  otrzymał ksiądz kanonik Wiesław Kosek ? proboszcz parafii pw św. Mateusza w Pułtusku.
Ksiądz Kosek otrzymał to wyróżnienie 28 października 2010 r. z rąk Barbary Jezierskiej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ks._Kosek

?Ogromne, wieloletnie starania o przywrócenie historycznych i artystycznych walorów bazyliki pułtuskiej, uwieńczone m.in. rekonstrukcją renesansowych polichromii? ? tak brzmi uzasadnienie nagrody. Wśród zasług proboszcza parafii pw św. Mateusza wymieniane jest ponadto szczególne zaangażowanie w sprawy ochrony zabytków, a w szczególności o podlegające jego opiece obiekty zabytkowe i ich otoczenie. Działalność laureata tegorocznej odznaki poparta jest znakomitą współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz miejscowym środowiskiem naukowym a także aktywnym udziałem w życiu duchowym i społecznym Pułtuska, połączonym z propagowaniem wiedzy o historii miasta.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g