Konferencja konserwatorsko – architektoniczna

„Między ortodoksją a kreacją” pod takim hasłem w dniach 20-21 października 2010  w warszawskim Muzeum Etnograficznym odbyła się druga edycja konferencji, mającej na celu dialog konserwatorsko-architektoniczny.  Jednym z jej istotnych elementów był wykład Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w którym Barbara Jezierska zaprezentowała zagadnienia związane z artystyczną wartością zabytku.

ortodoksja_1

Spotkanie naukowe zorganizowane przez Muzeum Etnograficzne wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków  podejmowało tematykę związaną z szeroko rozumianą współpracą architekt – konserwator.  Analizowano wiele związanych z nią aspektów, takich jak m.in.  regulacje prawne, zasady formułowania umów z inwestorem czy analiza finansowa inwestycji.  Omówione zostały również problemy prac rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie obiektów objętych ochroną konserwatorską.  Było to jednocześnie okazją do refleksji na temat perspektyw jakie stwarza dla danego obiektu wpis do rejestru zabytków.

Jako podsumowanie konferencji przedstawiono najciekawsze projekty, realizacje i adaptacje konserwatorskie wykonane w Polsce w latach 2000-2010.  W tę  tematykę wpisał się wykład Barbary Jezierskiej, która omówiła prace konserwatorskie, jakie wykonano na Mazowszu, na przykładzie Kościoła w Brochowie, Zamku w Ciechanowie oraz dawnego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Otwocku.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć:

ortodoksja2   ucite_konferencja   ortodoksja_4

ortodoksja5    ortodoksja7   ortodoksja8

ortodoksja9   ortodoksja10

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g