Siedziba „Teatru Kamienica” w rejestrze zabytków

Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podjęła decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków kolejnej warszawskiej kamienicy. Za zabytek uznano nieruchomość położoną w Śródmieściu, przy alei Solidarności 93.

kamiennica

Wpisem objęty został budynek frontowy oraz oficyny wraz z wewnętrznym dziedzińcem.

Budynek wzniesiony ok. 1918 roku jest przykładem dobrze zachowanej kamienicy z pierwszej ćwierci XXw. Posiada dużą wartość historyczną jako oryginalny element zabudowy dawnej ulicy Leszno, której przebieg w przeważającej części zatarło wytyczenie obecnej al. Solidarności.

O walorach artystycznych kamienicy decyduje m.in. bogaty wystrój bramy przejazdowej, rozwiązania architektoniczne zastosowane w konstrukcji wewnętrznego dziedzińca oraz zachowana dekoracja klatek schodowych.  Poza prezentowaną wartością artystyczną, budynek jest również cennym przykładem rozwiązań funkcjonalnych, stosowanych w domach czynszowych  przeznaczonych dla zamożnej ludności a służących głównie celom handlowym i przemysłowym.  Ten aspekt znajduje swoje odzwierciedlenie w dziejach budynku, który w okresie międzywojennym był siedzibą m.in. firmy handlowej.

Pierwotną lokalizacją nieruchomości był adres Leszno 13 . Jej właścicielem był Michał Róg. Od 1928 roku kamienica była siedzibą francuskiej firmy zajmującej się handlem skórami. W 1934 roku przeszła we własność Związku Pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, który w 1946 roku przekazał budynek w akcie darowizny Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie budynek pełni funkcje mieszkalne oraz jest siedzibą ?Teatru Kamienica?.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g