Konferencja w Muzeum Gazownictwa

Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola ? pod takim hasłem w dniach 24 ? 25 września w Gazowni Warszawskiej przy ulicy Kasprzaka 25 odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa. Honorowy patronat nad tym projektem objęła Barbara Jezierska ? Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

gazownia_warszawska_0

Konferencja była prezentacją zagadnień związanych z problematyką i ochroną obiektów industrialnych na terenie Polski i Europy. Spotkanie było okazją do konfrontacji doświadczeń oraz refleksji dotyczących roli dziedzictwa przemysłowego i technicznego w procesach transformacji gospodarczej, społecznej i kulturowej.

 

Zagadnienia, zaklasyfikowane do trzech odrębnych sekcji ? 1.Interpretacja, 2.Edukacja, 3.Rewaloryzacja - omawiane były m.in. na przykładach obiektów poprzemysłowych Warszawy po 1945 roku, gospodarki gazowej Sankt Petersburga czy dziejów energatyki wodnej na rzece Raduni. Barbara Jezierska ? Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przybliżyła dzieje młyna w Korytowie k. Żyrardowa.

 

W przerwie konferencji zwiedzano Gazownię Warszawską i Muzeum Gazownictwa.

Można było również obejrzeć wernisaż wystawy fotografii Piotra Grzegorza Mądracha pt. ? Huta w Starachowicach?.

 

Pomysłodawcą konferencji jest warszawska Fundacja Heredits.  Jej pierwszym etapem była warszawska sesja ? koncentrująca się na zagadnieniach interpretacji, edukacji i rewaloryzacji dzieł kultury technicznej. Dopełnieniem będzie październikowe spotkanie na Dolnym Śląsku, skupiające się na zabytkach techniki jako narzędziach polityki gospodarczej, społecznej, kulturalnej oraz korzyściach uprawiania archeologii przemysłowej i ochrony reliktów techniki.

 

Zachecamy do obejrzenia galerii zdjęć:

warszawska_gazownia_1   warszawska_gazownia_2   warszawska_gazownia_3

warszawska_gazownia_4   warszawska_gazownia_5   warszawska_gazownia_6

warszawska_gazownia_7

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g