Płockie zabytki zagrożone powodzią

Na terenie objętym powodzią w rejonie  Płocka zagrożone
są następujące obiekty zabytkowe:


1. kościół drewniany p.w. św. Leonarda w Troszynie gm. Gąbin z XVII
wieku - zalany w dniu wczorajszym. Prawdopodobna wysokość wody w
kościele - ok. 2m,
2. kościół drewniany p.w. św. Stanisława Biskupa z XVIII wieku w
Dobrzykowie gm. Gabin,
3. kościół drewniany p.w. św. Leonarda w Troszynie Polskim z XVII wieku
gm. Gąbin,
4. zabudowa osad olęderskich w Nowym Wymyślu, Nowym Kamieniu i Nowym
Troszynie gm. Gąbin - ok. 30 obiektów
5. kościół murowany p.w. św. Michała Archanioła w Zycku z XIX wieku gm.
Słubice - w chwili obecnej woda jest ok. 100m od kościoła i podnosi się,
6. zespół pałacowo - parkowy w Studzieńcu gm. Słubice z pocz. XIX wieku
- w trakcie remontu,
7. kościół murowany p.w. św. Benedykta z XIX wieku w Płocku - Radziwiu,
8. zabytki w Radziwiu: elektrownia miejska, elewator zbożowy, most
drogowo - kolejowy,
9. zespół kościelny (kościół murowany, kaplica drewniana, dzwonnica,
kostnica) pw. św. Klemensa w Kępie Polskiej gm. Bodzanów,
10. kościół murowany p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z pocz. XX wieku
w Soczewce, gm. Nowy Duninów,
11. kościół murowany p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z pocz. XX wieku w
Nowym Duninowie, gm. loco,
12. zespół pałacowy w Nowym Duninowie gm. loco,
13. zespół dworski w Soczewce gm. Nowy Duninów - w trakcie remontu.

Od czwartku 20 maja jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi proboszczami zagrożonych kościołów - zostali uprzedzeni o zagrożeniu powodzią oraz kradzieżą. Wszyscy proboszczowie zostali zobowiązani do ewakuacji ruchomego wyposażenia kościołów. Po uzgodnieniu z Kurią Diecezjalną Płocką i ks. Dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Płocku Stefanem Cegłowskim - zalecono przewiezienie najcenniejszych ruchomaliów do Muzeum Diecezjalnego w Płocku. W dniach 21-22 maja pracownicy Delegatury w Płocku przenieśli zasoby archiwalne delegatury do innych pomieszczeń w opactwie pobenedyktyńskim w Płocku.

Najgorsza sytuacja w chwili obecnej jest w kościele w Troszynie, który był zalany podczas powodzi w 1982 roku i wyremontowany (zarówno kościół jak i ruchome wyposażenie). W dniu 24 maja do Kurii Diecezjalnej Płockiej zostały przekazane kserokopie decyzji o wpisie do rejestru zabytków oraz karty ruchomego wyposażenia kościołów zagrożonych powodzią.

wodowskaz

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g