KONFERENCJA PROREVITA 2010

?Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji obiektów i zespołów poprzemysłowych? - pod takim hasłem odbyła się konferencja w Łodzi w dniach 10-11 maja 2010 r.

Podstawowym celem konferencji było określenie zasad dotyczących adaptacji obiektów i zespołów poprzemysłowych do innych funkcji.  Główne tematy obrad dotyczyły: typologii zasobów, ich stanu zachowania i podatności na zmianę funkcji, kryteriów autentyzmu a zakresu przekształceń ? granice kompromisu (zabytek techniki a zabytek architektury), wpływu lokalizacji obiektów w strukturze miasta i otoczenia na wybór nowych funkcji, doświadczeń relacji między inwestorem, konserwatorem i architektem ? od projektu do realizacji. Omawiane były także aspekty prawne, techniczne i konstrukcyjne procesu adaptacji.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję zobaczyć ciekawsze łódzkie inwestycje w substancji posprzemysłowej, w tym: Hotel Andel?s ulokowany w przędzalni w dawnej fabryce Poznańskiego (obecnie Manufaktura), adaptację na lofty przędzalni w zespole pofabrycznym Księży Młyn oraz skansen i Muzeum Włókiennictwa. Obrady toczyły się także w adaptowanym budynku poprzemysłowym mieszczącym obecnie Muzeum Sztuki MS2.

d
Nowy obiekt mieszkalny w zespole Księży Młyn
20100510159

wnętrze hotelu Andel's

20100511187

Dawna kotłownia w zespole Księży Młyn

20100511178

adaptacja przędzalni na lofty

20100511200

Widok na zabudowania pofabryczne, obecnie Muzeum Włókiennictwa

20100511203

Widok na budynki przemysłowe Centrum Manufaktura

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g