Kolonia Profesorska w rejestrze zabytków

Układ urbanistyczny Kolonii Profesorskiej, został wpisany do rejestru zabytków ? taką decyzję podjęła Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. W sferze ochrony konserwatorskiej będzie znajdował się obszar ograniczony ulicami: od północy. Górnośląską, od wschodu Hoene-Wrońskiego, od zachodu Myśliwiecką.


Kolonia_Profesorska

Historia Kolonii Profesorskiej sięga lat 20-tych XX wieku, tj. okresu silnego rozwoju budownictwa spółdzielczego w Polsce. Przypuszcza się, że autorem układu przestrzennego Kolonii Profesorskiej był Kazimierz Tołłoczko lub Antonii Jawornicki. Przewidziano 18 posesji oraz przestrzeń wspólną, tj. plac i uliczkę Profesorską. Każdy z domów posiada indywidualny wyraz architektoniczny. Poszczególne budynki projektowali znani architekci (m.in. tacy jak Przybylski, Lalewicz, Michalski, Matuszewski, Sosnowski, Jawornicki).

Kolonia Profesorska usytuowana na zboczu skarpy skomponowana została zgodnie z popularną koncepcją miasta ? ogrodu. Osiedle odgrodzone od ulicy i zamykane na noc stanowiło enklawę stworzoną dla małej społeczności rodzin inteligenckich związanych ze środowiskiem akademickim. Wewnętrzna uliczka umożliwiała swobodną, międzyludzką komunikację, a komfort życia potęgowały starannie zaprojektowane, modernistyczne ogrody.

 

Poprzednia decyzja  z dnia 7 lipca 2009 r. o wpisie do rejestru zabytków układu urbanistycznego Kolonii Profesorskiej, została uchylona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a sprawa  przekazana do ponownego rozpatrzenia.

Kolonia_Profesorska_6_mapka

załącznik graficzny dio decyzji

Decyzja dostępna w formie pdf: http://bip.mwkz.pl/obwieszczenia

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g