Kolejne odznaki za opiekę nad zabytkami wręczone

 W dniu 30 marca 2010 r. w budynku Rady Miasta w Pułtusku odbyła się promocja wydawnictwa pokonferencyjnego ?ECCLESIA ET CIVITAS kościół w kulturze i przestrzeni miasta na przykładzie Pułtuska?. Na spotkaniu obecni byli: m. in. Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojciech Dębski Burmistrz Pułtuska oraz autorzy artykułów. Radosław Lolo redaktor publikacji, w imieniu autorów, zachęcał do zapoznania się z treścią książki.

mae__kons

Podczas spotkania Barbara Jezierska wręczyła odznaki za opiekę nad zabytkami Wojciechowi Dębskiemu za szczególne zaangażowanie w sprawy ochrony dziedzictwa kulturowego, Annie Henrykowskiej Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku za ogromne zaangażowanie w sprawy ochrony dóbr kultury oraz za wieloletnie starania o przywrócenia historycznych i artystycznych walorów cmentarza przy kościele Św. Krzyża w Pułtusku. Radosławowi Lolo prodziekanowi Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku za znaczące zaangażowanie się w sprawy ochrony zabytków, za aktywne uczestnictwo w kwestach charytatywnych, dzięki którym udało się wyremontować zabytkowe nagrobki na cmentarzu świętokrzyskim. Odznakę za opiekę nad zabytkami otrzymał także ks. Wiesław Kosek proboszcz Parafii  Rzymskokatolickiej p.w. św. Mateusza w Pułtusku. "Choć dziś nie mogę jej wręczyć, ale zrobię to z ogromną przyjemnością w innym terminie - powiedziała Barbara Jezierska. "Musimy dopełnić formalności prawa kanonicznego i poczekaż na zgodę księdza biskupa" - dodała. Szczególną opieką ks. kanonik obdarzył Bazylikę w Pułtusku. Prace konserwatorskie przy obiekcie  trwały nieprzerwanie przez ostatnie 15 lat. W ich trakcie udało się odsłonić i odnowić niemal wszystkie elementy wyposażenia kościoła tworzące niepowtarzalną całość. Między innymi odkryto i zakonserwowano renesansową polichromię we wnętrzu kościoła. Konserwacji poddano ołtarz główny, meble w zachrystii, posadzkę oraz ołtarz boczny pod wezwaniem św. Stanisława. W swych dziejach ? renesansowe polichromie, barokowe dekoracje wyposażenia oraz odnowiona posadzka nie występowały razem, stąd bazylika ma dziś blask wyjątkowy, łącząc dzieła wielu epok i twórców równocześnie.

GALERIA ZDJĘĆ:

Barbara_Jezierska_Wojciech_Dbski

 Pani Konserwator Barbara Jezierska wręcza odznakę za opiekę nad zabytkami Wojciechowi Dębskiemu Burmistrzowi Pułtuska

Barbara_Jezierska_Anna_Henrykowska

 Pani Konserwator Barbara Jezierska wręcza odznakę za opiekę nad zabytkami Annie Henrykowskiej Dyrektor Muzeum Regionalnego W Pułtusku

Barbara_Jezierska_Radosaw_Lolo

Pani Konserwator Barbara Jezierska wręcza odznakę za opiekę nad zabytkami Radosławowi Lolo Prodziekanowi Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku

Putusk

Pani Konserwator Barbara Jezierska i Pan Burmistrz Pułtuska Wojciech Dębski w trakcie spotkania

 

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g