IX Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej EGIR 2010

W dniach 22 ? 24 marca 2010 r. w Krakowie odbyła się IX Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej EGIR 2010. Tematem obrad było planowanie przestrzenne i budownictwo w strefach historycznych na przykładzie wybranych miast. Prelegenci zaprezentowali doświadczenia i problemy występujące w polskich miastach, a goście z zagranicy omówili realizacje na Litwie i Ukrainie, w Czechach, Rosji i Azerbejdżanie. Wykłady były przeplatane z zwiedzaniem wybranych obiektów z terenu Krakowa. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zobaczyć m.in. opactwo Benedyktynów w Tyńcu, opactwo cystersów w Mogile, podziemia Sukiennic i Rynku Głównego, Pałac i Piwnicę ?Pod Baranami?. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie reprezentowali Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Rafał Nadolny Zastępca MWKZ.

POLECAMY:
EGIR1

Na szczególną uwagę zasługuję Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Jest to najstarszy polski klasztor o tysiącletniej niemal historii. Architektura Tyńca ukazuje jego długą historię ? romańskie fundamenty, gotyckie ściany i barokowe sklepienia. W tych murach toczy się współczesne życie. Mnichom z klasztoru od początku przyświecała idea ? módl się i pracuj. Mimo wojen, zniszczeń mnisi wciąż powracali i odbudowywali swoje opactwo. Obecnie w klasztorze mieszka 35 mnichów.  W latach 2006 - 2008, dzięki pozyskaniu funduszy europejskich, zostało odbudowane dawne skrzydło biblioteki klasztornej, w którym rozpoczął działalność Benedyktyński Instytut Kultury.

Zobacz również galerię zdjęć:


Drewniany kościół w Mogile

koci_w_mogile1  

koci_w_mogile_2

Polichromia w krużganku klasztornym w Opactwie Cystersów w Mogile

polichromia_egir_2010

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g