XL Sesja Rady Powiatu Legionowskiego

Wczoraj odbyła się XL Sesja Rady Powiatu Legionowskiego. Jeden z punktów obrad dotyczył przekazania informacji na temat zachowania zabytków na terenie Powiatu Legionowskiego. Rafał Nadolny Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z pracownikami urzędu omówili problematykę związaną z koniecznością posiadania przez samorządy programów opieki nad zabytkami, która wynika z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

kasyno_w_Legionowie
(Dawne kasyno w Legionowie, obiekt wpisany do rejestru zabytków.)

Żadna z gmin powiatu oraz sam powiat nie posiadają jeszcze wymaganych prawem programów. Podjęliśmy już działania mające na celu opracowanie takiego programu na szczeblu powiatu, w koordynacji z poszczególnymi gminami ? powiedział Jan Grabiec starosta legionowski. Radni zadawali także pytania dotyczące sytuacji poszczególnych obiektów z obszaru powiatu, w tym budynku kasyna i koszar przy ul. Stróżańskiej w Legionowie. Przekazane zostały informacje jakie działania i decyzje podejmował Mazowiecki Konserwator Zabytków w tych przypadkach.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g