Kamienica przy ul. Mokotowskiej 8 w rejestrze zabytków

Decyzję o wpisaniu kamienicy do rejestru zabytków podjęła Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. O wysokiej wartości architektonicznej i artystycznej obiektu decyduje jednorodny, całościowo zrealizowany projekt, łączący w wystroju i wyposażeniu elementy secesyjne i neorokokowe.  Do dziś w niektórych mieszkaniach zachowały się oryginalne wnętrza.


mokotowska_8

Kamienica jest jednym z niewielu śródmiejskich obiektów mieszkalnych, które zachowały w tak wysokim stopniu swój pierwotny wygląd i charakter. Została ona wzniesiona ok. 1901 roku. W czasie działań wojennych kamienica uległa częściowemu zniszczeniu, ale nie wpłynęło to na zmniejszenie wartości zabytkowych obiektu, który po wojnie odbudowano. O bogactwie detalu świadczy zachowana dekoracja przejazdu bramnego, która pierwotnie występowała także i na fasadzie kamienicy. Do dziś zachowała się oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, dekoracyjne parkiety taflowe oraz piece kaflowe. Na uwagę zasługuje też wystrój klatek schodowych z oryginalnymi płytkami posadzkowymi i balustradami schodów.

W budynku nie przeprowadzano żadnych prac konserwatorskich, a bieżące remonty ograniczały się do prac koniecznych, dlatego nowy właściciel planuje gruntowny remont i modernizację obiektu.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g