Zabytkowe prezenty na czas, 08.12.2009 r.

Wojewódzka Konserwator Zabytków przypomina o uzyskaniu zaświadczenia zezwalającego na wywóz obiektów o cechach zabytkowych poza granicę Polski. Prezenty zakupione w Polsce, noszące cechy artystyczne bez stosowanego zaświadczenia zostaną zatrzymane na granicy i mogą nie dotrzeć na Wigilię do adresatów.
Obiekty o cechach artystycznych, które powstały nie wcześniej niż 55 lat temu, czyli współczesne malarstwo, grafika, fotografia, rzeźba, rzemiosło artystyczne, instrumenty muzyczne oraz zabytki techniki powstałe nie wcześniej niż 25 lat temu mogą zostać wywiezione za granicę bez pozwolenia, ale po uprzednim uzyskaniu stosownego zaświadczenia.
Zaświadczenie można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Zaświadczenie jest wydawane w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.


Monika Dziekan
Rzecznik prasowy MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g