XIV Edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu

Zmodernizowane, odremontowane i odrestaurowane obiekty mogą wziąć udział w XIV Edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku 2009”, 24.11.2009 r.
Wykaz wyżej opisanych obiektów należy przekazać do Biura Organizacyjnego Konkursu do dnia 31 grudnia 2009 r.
Zadaniem konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego, oraz promocja przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów konserwatorskich, urbanistycznych, estetycznych i użytkowych.
W ubiegłym roku do konkursu zgłoszono 703 obiekty z całej Polski. Wyłoniono 73 finalistów.
Więcej informacji na temat konkursu na stronie www.modernizacjaroku.pl

Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g