Dom Partii w rejestrze zabytków, 16.11.2009 r.

Gmach dawnego Domu Partii (Gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) położony przy ul. Nowy Świat 6/12 został dziś wpisany do rejestru zabytków. Taką decyzję podjęła Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Gmach został wzniesiony według projektu W. Kłyszewskiego, Mokrzyńskiego, E. Wierzbickiego oraz S. Hempla. Zbudowany został  w latach 1948 – 1952 ze środków pochodzących z  obligatoryjnych składek – cegiełek, rozprowadzanych wśród całego społeczeństwa. Pierwotnie funkcjonował jako gmach Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, następnie do 1990 r. - Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1991-2000 w obiekcie mieściła się Giełda Papierów Wartościowych.

Obiekt przedstawia wysoki poziom artystyczny. Jest on bowiem przykładem dobrze zaprojektowanego gmachu reprezentacyjnego, utrzymanego w stylu późnego modernizmu przełomu lat 40-tych i 50-tych XX w. Budynek prezentuje ponadto wysoki stopień zachowania oryginalnej formy i substancji. Wewnątrz  zachowały się oryginalne elementy, takie jak stolarka drzwiowa, posadzki kaflowe, balustrady czy żyrandole.

Przedmiotowy budynek posiada również szczególną wartość historyczną. W rzeczonym gmachu rezydować miały pierwotnie władze partii rządzących tj.: PPR, PPS, PSL, SL, SD oraz SP - stąd zyskał on miano Domu Partii. Po zjednoczeniu PPR i PPS ulokowano tam Komitet Centralny nowopowstałej PZPR. Tym samym obiekt stał się siedzibą najwyższych organów władzy PRL.

Budynek nawiązuje gabarytem do sąsiadujących z nim gmachów Muzeum Narodowego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, zaś  dzięki usytuowaniu go na tarasach poprzedzonych schodami, otrzymał ekspozycję godną reprezentacyjnej siedziby najwyższych władz.Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g