Nowy wpis do rejestru zabytków

Prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek dworu w miejscowości Tosie w powiecie sokołowskim.

Budynek jest świadectwem minionej epoki, dziejów majątku Tosie i najbliższej okolicy. Wartość historyczna związana jest z interwencją bolszewicką i walkami toczącymi się na obszarze zespołu dworsko-folwarcznego, a także z zamieszkującymi go rodami Bujalskich i Ołdakowski. Losy jego właścicieli wpisują się w trudne momenty regionu i kraju.

Architektura budynku odzwierciedla w swojej materialnej strukturze przestrzennej historyczny charakter i funkcje. Parterowy budynek stanowi przykład architektury niewielkiej siedziby ziemiańskiej, świadectwo charakterystycznych dla mazowieckiego krajobrazu założeń dworsko-folwarcznych, cenny relikt dziedzictwa kulturowego regionu.

Obiekt prezentuje zanikające techniki budowlane i konstrukcje charakterystyczne dla dawnych siedzib ziemiańskich. W objętym wpisem otoczeniu dworu znajdują się świerki, klony i lipy . To pozostałości parku ze stawem. Wiek pojedynczych, najstarszych drzew przekracza sto lat. Obecnie budynek w efekcie wieloletniego zaniedbania, wymaga kapitalnego remontu.


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g