151 wpisów w 2023 roku

W 2023 roku województwo mazowieckie wzbogaciło się o 151 zabytków ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
Ścisłą ochroną konserwatorską objęto obiekty zabytkowe będące wytworami wielu dziedzin, należy przypomnieć wpisy m.in. zespołu 164 tablic pamiątkowych autorstwa Karola Tchorka, wyposażenia wnętrza lokalu przy Rynku Starego Miasta 4/6 (d. salon DESY), kamienicy wraz z terenem przy ul. Emilii Plater 30 oraz dom letniskowy Ireny i Mieczysława Foggów w Leśnej Polanie.
W rejestrze znalazły się również obiekty kolejowe – nastawnie dysponujące na dworcach Warszawa Wschodnia i Zachodnia czy związane z kolejką, ale podziemną, mozaiki zdobiące stacje M1 metro Ursynów i metro Służew. Ponadto w rejestrze znalazł się też wpis obszarowy kultowego już Osiedla Muranów Południowy.
Prof. Jakub Lewicki, wpisał także do rejestru zabytków obiekty ścienne powstałe w 2 poł. XX w.: mozaikę ceramiczną „Stygmatyzacja św. Franciszka” autorstwa Jerzego Nowosielskiego, odnalezioną na terenie parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, wystrój plastyczny wnętrza lokalu użytkowego dawnej pijalni wód mineralnych Uzdrowiska Konstancin przy ul. Puławskiej 51 w Warszawie oraz dekorację ceramiczną autorstwa Krzysztofa Henisza zlokalizowaną w Konstancinie-Jeziornie.
Rejestr jest jedną z ustawowych form ochrony zabytków, do której trafiają obiekty na podstawie wydanej decyzji przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu (na którym znajduje się zabytek nieruchomy).
Dzięki wpisowi do rejestru każdy z zabytków został objęty ścisłą ochroną konserwatorską.
W 2022 roku w rejestrze znalazło się 123 obiekty


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g