Cztery pojazdy konne w rejestrze zabytków

W rejestrze zabytków ruchomych województwa mazowieckiego znalazły się cztery pojazdy konne. Wszystkie należą do prywatnej kolekcji.
Prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał następujące zabytki ruchome: pojazd konny typu „Kalesza”, powstał około 1880 roku. Jest lekki, spacerowy i reprezentacyjny. Jego producentem jest firma HUTTON & SONS, należąca do czołowych producentów pojazdów konnych na Wyspach Brytyjskich, dostarczająca swe wyroby także na angielski dwór królewski. Firma założona przez Johna Huttona działała w klatach 1779 - 1925 w Summerhill koło Dublina wystawiała swoje produkty na światowych wystawach przemysłowych EXPO w Londynie (1851 i 1862), gdzie zdobyła medal i Dublinie (w 1853 roku). Warto tez dodać, że w XX wieku firma Hutton & Sons stała się pionierem motoryzacji w Irlandii.
Pojazd konny typu „Milord” z wytwórni Jana Stopczyka z Warszawy. Był przeznaczony do niedalekich podróży, używany w zaprzęgu parokonnym lub czterokonnym. Nadwozie pojazdu jest drewniane szkieletowo-płycinowe, wzmocnione stalowym okuciem. pojazd konny typu Milord reprezentujący popularny typ powozu używanego w polskich dworach, jest obiektem unikalnym, jedynym zachowanym w polskich zbiorach pojazdem wyprodukowanym przez firmę Jana Stopczyka, działającą w latach 1850-1890 w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 7. Jan Stopczyk był Podstarszym cechu warszawskich siodlarzy, a jego firma pod względem produkcji zajmowała trzecie miejsce wśród licznych zakładów powozowych działających w Warszawie w XIX wieku.
Pojazd Faeton” z wytwórni Jana Korby z Zamościa, datowany na początek XX. Pojazd posiada znaczne walory historyczne oraz naukowe. Wyglądem, budową i elementami wyposażenia nawiązuje do pojazdów cesarskiego Wiednia. Związany jest też z polską tradycją ziemiańską. Wykonany dla Ordynacji Zamojskiej jest przykładem pojazdu używanego w polskich dworach. O wartości pojazdu stanowi tez jego kompletność i oryginalność części. Pojazd jest zachowanym świadectwem rozwoju pojazdów konnych powstałych w początku XX w.
Pojazd konny typu Brek Wagonet z wytwórni H. Wolter Wagen Fabrik Kolberg. to pojazd używany w majątkach ziemskich jako pojazd sportowy, myśliwski lub piknikowy, przystosowany do powożenia przez właściciela.
Pojazd jest charakterystyczny dla węgierskiego stylu powożenia stał się bardzo popularny w granicach monarchii austro-węgierskiej. Spotykany również na polskich dworach związany jest z polską tradycją ziemiańską. O wartości pojazdu stanowi też jego kompletność oraz oryginalność elementów, jest świadectwem rozwoju techniki wagonetek (pojazdów konnych).


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g