Rzeźba mieszczki odsłonięta, 05.11.2009 r.

5 listopada w Szydłowcu na Rynku Wielkim odbyło się uroczyste odsłonięcie zrekonstruowanej rzeźby mieszczki. Honorowy Patronat nad uroczystością objęła Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Dawny pomnik mieszczki szydłowieckiej pochodzi najprawdopodobniej z okresu pierwszych Radziwiłłów. Mieściła się na nim figura kobiety, na platformie z balustradą. Później została użyta jako nagrobek ks. Straszaka na cmentarzu parafialnym. Teraz można ją podziwiać na Rynku Wielkim w Szydłowcu.Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g