Kościół pw. św Stanisława Kostki w Sierpcu w rejestrze zabytków

Prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego kościół pw. św. Stanisława Kostki w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu.

Kościół zbudowano w latach 1911- 1914 dla potrzeb parafii ewangelickiej, wg. projektu Bolesława Zienkiewicza, architekta gubernialnego, wychowanka Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu, wilnianina z pochodzenia. Parafia ewangelicka w Sierpcu funkcjonowała od 1837 do 1945 roku. Po II wojnie światowej przeszedł w administrację kościoła rzymskokatolickiego, służąc jako kościół szkolny. Świątynia w 1969 roku została kupiona przez Parafię farną w Sierpcu. W 1981 roku, biskup płocki erygował nową parafię pw. Św. Maksymalna Kolbe i w tym samym roku dokonał konsekracji kościoła. W latach 1984-1994 obiekt został rozbudowany o transept i prezbiterium oraz przebudowany wewnątrz wg. projektu arch. Jana Lemańskiego.

Kościół posiada wartości naukowe: zachował autentyczną substancję i formę historyczną z czasu budowy. Posiada wyjątkowe wartości historyczne jego losy obrazują historię miasta i zmiany w układzie parafii Sierpca, stanowi relikt zabudowy Sierpca z pierwszej ćwierci XX wieku, wzbogacony architekturą Iat 80. XX wieku. Na wartości artystyczne obiektu składają się: skomplikowana bryła, artykulacja elewacji, detal architektoniczny, sposób kształtowania elewacji w obu fazach budowy obiektu z rytmem tynkowanych i nietynkowanych elewacji, okien, aneksów i dekoracji architektonicznych oraz kompozycja wnętrza.


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g