Ćwiczenia z działań obronnych w Malborku

26 października br. w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyły się ćwiczenia z zakresu realizacji przedsięwzięć dotyczących działań obronnych oraz zarządzania kryzysowego.

Celem przedsięwzięcia było sprawdzenie skuteczności realizacji zadań przez wybrane podmioty i instytucje odpowiedzialne za reagowanie na wypadek konfliktu zbrojnego oraz sytuacji kryzysowych. W ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

W wydarzeniu udział wzięli reprezentanci Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek samorządowych.


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g