Ochrona dla obiektów wykreślanych z GEZ

Prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie o wpisie do rejestru zabytków budynków przy ulicy Mysiej 3 oraz willi przy ulicy Pogonowskiego 10 w Warszawie.

Dzięki tej decyzji obiekty o ważnej historycznej wartości, podlegają obecnie ochronie konserwatorskiej. Wcześniej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego zostały wykreślone z Gminnej Ewidencji Zabytków. Zostały pozbawione ochrony. Dzięki rozpoczętej procedurze wszelkie prace przy nich wymagają uzgodnień z MWKZ.

Chroniony jest natomiast, też wykreślony z GEZ budynek kina Relax przy ulicy Złotej. W 2019 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Prof. Lewicki zapowiada rozpoczęcie kolejnych wpisów dotyczących wykreśleń z GEZ.


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g