Zakończenie prac w cerkwi. Wręczono medale

W cerkwi św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli podsumowano zakończenie prac konserwatorskich malowideł, polichromii, dekoracji malarskich oraz ikony Matki Bożej Oranty autorstwa Jerzego Nowosielskiego pochodzących z lat 1954 i 1979 roku. Stanowią wyposażenie kaplicy pw. proroka Eliasza i błogosławionego Hieronima ze Strydonu, mieszczącej się w dolnej kondygnacji cerkwi. Na ten cel Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeznaczył 350 tys. złotych. Wykonane prace przywróciły pełną jakość techniczną malowideł artysty Podniesie to rangę sprawowanych liturgii, a także pozwoli udostępnić dolną cerkiew zwiedzającym.

Wykonane prace przywróciły pełną jakość techniczną malowideł artysty Podniesie to rangę sprawowanych liturgii, a także pozwoli udostępnić dolną cerkiew zwiedzającym.

Podczas uroczystości prof. Jakuba Lewickiego odznaczono Orderem II stopnia św. Równej Apostołom Marii Magdaleny. To medal nadawany przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Jest przyznawany za pracę dla dobra Cerkwi i bliźniego.


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g