Wieża ciśnień w Tłuszczu zabytkiem

Prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wieżę ciśnień położoną na stacji kolejowej Tłuszcz przy ulicy Warszawskiej, wraz z terenem. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte z urzędu. Wieża ciśnień znajduje się na trasie dawnej drogi żelaznej Petersbursko – Warszawskiej oddanej do użytku 18 maja 1862 r . Powstała w pierwszej połowie lat 20. XX w. Wzniesiona została przez firmę Żelazo-Beton. Utrzymana jest w nurcie architektury historyzującej, narodowej, nawiązującego do form polskiego baroku. Za autorów projektu podaje się wybitnych architektów związanych z kręgiem warszawskim – Bronisława Brochwicza-Rogóyskiego i Romualda Millera. Obaj pracowali i kierowali Sekcją Architektoniczną Wydziału Drogowego Dyrekcji Warszawskiej KP.

Wieża należy do cennej grupy obiektów wznoszonych w latach 20. XX wieku (m.in. w Nasielsku, Sochaczewie, Pilawie, Żyrardowie). Charakteryzuje je spójna myśl projektowa czerpiąca zarówno z lokalnej tradycji budowlanej oraz historyzującej stylistyki. Obiekt stanowi dokument działań propagandowych i kulturotwórczych odbudowującej się II Rzeczpospolitej. - Wieża stanowi najcenniejszy element w kompleksie dworcowym w Tłuszczu, jest charakterystyczna pod względem architektonicznym oraz jedynym zachowanym w tym miejscu reliktem zabudowań kolei parowej, przy jednej z najstarszych tras kolejowych Mazowsza. Równocześnie dokumentuje rozwój inżynierii i architektury kolejowej. Uzupełnieniem walorów zabytkowych obiektu jest jego najbliższe otoczenie, obecnie obszar działki Tłuszcz, stanowiący funkcjonalne i komunikacyjne zaplecze - mówi prof. Jakub Lewicki.


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g