Poprzemysłowa adaptacja - robocze spotkanie w Kraju Saary

Problemy adaptacji architektury poprzemysłowej do nowych funkcji po likwidacji przemysłu – to główny temat obrad grupy roboczej polskich konserwatorów wojewódzkich i niemieckich konserwatorów landowych podczas ogólnoniemieckiego zjazdu konserwatorów.

Spotkanie odbywa się w Kraju Saary w Saarbrücken. Uczestniczy w nim Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki. Wydarzenie jest kontynuacją współpracy i wizyty niemieckich konserwatorów w Warszawie i na Mazowszu w czerwcu 2022 roku na zaproszenie prof. Lewickiego.


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g