Zabytki Mazowsza na wystawie, 31.10.2009 r.

Od 3 listopada przez najbliższe trzy tygodnie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
przy ul. Jagiellońskiej 26 będzie można oglądać wystawę kronik wykonanych przez uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w ramach I edycji konkursu Zabytki Mazowsza, zorganizowanego przez Barbarę Jezierską 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

kroniki

Konkurs „Zabytki Mazowsza” został zainicjowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w listopadzie 2008 r. Uczniowie mieli za zadanie wykonać kronikę zabytku znajdującego się w pobliżu ich szkoły, bądź miejsca zamieszkania. Do udziału w konkursie zgłosiło się 56 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego Mazowsza. Uczniowie wykonali 111 kronik: w formie pisanej, w formie drukowanej, w formie plansz i plakatów,  prezentacji multimedialnych, a także składające się z kilku form prezentacji.
Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła 38 zwycięzców.

Po zakończeniu  zostaną przekazane do jednej z warszawskich bibliotek, gdzie będą służyły jako pomoce naukowe dla młodzieży.


Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g