Dawna Fabryka Drutu, Sztyftów i Gwoździ – jest nakaz

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych mających na celu zabezpieczenie zabytkowego budynku administracyjnego wchodzącego w skład zespołu budowlanego dawnej Fabryki Drutu, Sztyftów i Gwoździ (tzw. „Drucianka”), położonego w Warszawie przy ul. Objazdowej 1. Ich wykonanie ma zapobiec dalszemu niszczeniu zabytku.


Historia Warszawskiej Fabryki Drutu, Sztyftów i Gwoździ sięga samego końca XIX wieku, kiedy to rozpoczęto jej budowę. Od samego początku fabryka stanowiła w Królestwie Polskim ważny element gałęzi przemysłowej – produkowano tu gwoździe, drut kolczasty i łańcuchy sprzedawane na terenie Królestwa oraz w Rosji. Do wybuchu I wojny światowej fabryka rozwijała się i zwiększała wartość produkcji, dając coraz więcej miejsc pracy. Poważne zniszczenia dotknęły budynki zespołu w 1939 r. a następnie w 1944 r. Do odbudowy już znacjonalizowanej wytwórni doszło w 1946 r. Po roku 1952 zmieniono profil produkcji, zaczęto wyrabiać sprężyny używane w przemyśle lotniczym, rolniczym i motoryzacyjnym. Ten ostatni korzystał z wyrobów fabryki aż do czasu jej zamknięcia w 2000 r.


Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g