Studenckie projekty pod patronatem MWKZ

Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie oraz Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zapraszają na prezentację studenckich projektów konserwatorskich modernizacji zabytkowej wołomińskiej Willi Rohnówki - zabytku z 1883 roku, wraz z jej otoczeniem. Wydarzeniu patronuje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Otwarcie wystawy odbędzie się dziś o godz. 18.00 w Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich. Jej kuratorkami są: mgr inż. arch. Małgorzata Małczyńska, mgr inż. arch. Aleksandra Lewicka

W sztuce architektury istotną rolę odgrywa znajomość innowacji stosowanych w budownictwie, jak i wrażliwość na dziedzictwo. Przedmiotem semestralnych zajęć w Pracowni Ochrony i Konserwacji Zabytków przy Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej stał się wołomiński Dom pod Akacjami. Wybrano go nie tylko ze względu na dobry, jak na drewniany obiekt z tego okresu stan zachowania, ale także szczegółową dokumentację i projekt konserwatorski przygotowany dzięki wsparciu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zadaniem studentów i studentek było stworzenie koncepcji architektonicznej/urbanistycznej projektowanego obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań funkcjonalnych, materiałowo-konstrukcyjnych, zabiegów konserwatorskich, sposobów integracji funkcjonalnej i technicznej z zachowanymi strukturami, budowlanymi, kolorystyką, a także ekspozycją wartości kulturowych i przekształceń krajobrazu.

Zarówno „Dom nad Łąkami”, w którym mieści się Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich oraz jak i Dom pod Akacjami, który pełni swoją pierwotną funkcję domu mieszkalnego wpisane są do krajowego Rejestru Zabytków.

Zachęcamy do zapoznania się z pracami studentek i studentów powstałymi podczas zająć prowadzonych przez mgr inż. arch. Małgorzatę Małczyńską oraz mgr inż. arch. Aleksandrę Lewicką w semestrze 2022/2023 w Pracowni Ochrony i Konserwacji Zabytków przy Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Małgorzata Małczyńska urodzona w 1965 roku w Otwocku, studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ukończyła w 1995 roku. Na WA PW pracuje od 1991 r. W 1992 r. otrzymała nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w konkursie na Tanie Budownictwo Mieszkaniowe. Jest współautorką ekspozycji polskiej na XIX Triennale di Milano, uhonorowanej przez Rektora PW Nagrodą Zespołową I stopnia za Osiągnięcia Naukowe (1996). Współpracuje przy realizacji projektów dla mieszkańców Białołęki: Między nami sąsiadami (2013), Drugie spojrzenie (2014), Przystanek Choszczówka (34 koncerty. Od 2018 roku pracuje ze skansenem w Kuligowie, organizując: warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych i wystawy poplenerowe. W Wołominie zrealizowała szereg wystaw poplenerowych w Fabryczce. Aktualnie na stanowisku dydaktyczno-naukowym w Pracowni Architektury i Sztuki Współczesnej w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki.

Aleksandra Lewicka - wywodzi się ze środowiska architektów, konserwatorów zabytków, wieloletnich pracowników dydaktyczno-naukowych Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej. Absolwentka Wydziału Architektury PW. Od 2005 roku jest autorką bądź współautorką studiów, badań konserwatorskich, waloryzacyjnych i przedprojektowych, kwerend archiwalnych i analiz dotyczących obiektów i zespołów zabytkowych oraz historycznych układów przestrzennych. Jest autorką i współautorką projektów rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów zabytkowych, w tym zespołów kamienic, zabytków techniki, technologii lokali gastronomicznych w obiektach zabytkowych. Aktualnie związana z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej jako asystentka na stanowisku dydaktyczno-naukowym w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki, Pracowni Konserwacji i Ochrony Zabytków.

Willa Rohnówka /„Dom pod Akacjami” najcenniejszy zabytek drewniany w Wołominie i najstarszy gminny obiekt w Rejestrze Zabytków. Jest jedynym śladem letniskowego charakteru Wołomina. Zbudował ją ok. 1883 r. spoczywający na Powązkach inżynier Stanisław Rohn, budowniczy mostów kolei warszawsko-petersburskiej i projektant rozwiązań dla warszawskich linii tramwajowych. W międzywojniu dom wynajmowany letnikom, podczas Il wojny mieścił Prywatną Koedukacyjną Szkołę Handlową, która dała początek dzisiejszemu wołomińskiemu Liceum Ekonomicznemu. Od 1949 r. w rękach obecnych właścicieli. Budynek zachował oryginalna bryłę, bez zmian układu pomieszczeń, z dwutraktową częścią mieszkalną od frontu i zapleczem w oficynie. Dotychczasowe remonty odbyły się dzięki finansowaniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (projekt konserwatorski oraz dwa z trzech dachów) a także środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (izolacja pionowa). Wszystkie elewacje i ściany wymagają pilnego remontu w celu zachowania i wsparcia istniejącej oryginalnej substancji zabytku.

„Dom nad Łąkami”, Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich stoi na piaszczystym wzgórzu, na granicy między Wołominem a Kobyłką. Zbudowany został w 1895 r. przez Wacława Nałkowskiego – geografa i pedagoga, publicystę społecznego i literackiego. Na Górkach Zofia Nałkowska zaczęła prowadzić swoje „Dzienniki”, pierwszy z dramatów pt. „Dom kobiet” oddaje klimat domu z początków XX wieku. Dom rodzinny stał się tłem i tematem wielu utworów, ale wszedł do literatury i jest znany dzięki powieści „Dom nad Łąkami”. W jednym z pokoi znajdowała się pracownia rzeźbiarska Hanny Nałkowskiej – absolwentki Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1937 roku panie Nałkowskie sprzedały „Dom nad Łąkami”. W czasie II Wojny Światowej, mimo że w Wołominie toczyły się ciężkie działania wojenne, dom na Górkach ocalał. Wchodził w obręb wołomińskiego getta. Po zakończeniu wojny dom przeznaczono na mieszkania komunalne dla kilku rodzin. Nie odnawiany przez wiele lat niszczał, a ogród wokół domu uległ dewastacji. W końcu lat 80. przystąpiono do remontu budynku. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie zostało otwarte 29 października 1992 roku.Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g