Ochrona zabytków żydowskich jest obowiązkiem i powinnością każdego Polaka

- Społeczność żydowska od ponad tysiąca lat stanowiła ważną część dziejów Polski. Współtworzyła naszą historię, ale i kreowała krajobraz kulturowy wokół siebie. Powstawały domy, synagogi, cmentarze. Przed II wojną światową tworzyły one bardzo ważną część naszego krajobrazu. Wiele z nich przetrwało do dziś i są wyróżniającymi się miejscami na mapie Mazowsza i Warszawy. Dlatego też ochrona zabytków żydowskich jest obowiązkiem i powinnością każdego Polaka. Pełni ona niezmiernie istotną rolę w pracy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – to fragment listu prof. Jakuba Lewickiego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który znalazł się w kapsule czasu zakopanej w ogrodzie dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów. Wspomina w nim o wielu działaniach, które w ostatnim czasie podjął w dziedzinie ochrony dziedzictwa żydowskiego. Oprócz niego w kapsule schowano m.in. akt powołania Muzeum oraz aktualny statut, pierwsze szkice architektoniczne budynku przyszłego muzeum, pamiątki od darczyńców.

Uroczystość symbolicznie rozpoczęła budowę siedziby Muzeum Getta Warszawskiego.


[Pobierz PDF] List_KapsulaCzasu.pdf

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g