Zabytki i zieleń – nowe potrzeby miasta

Zieleń w zespołach zabytkowych w polityce i praktyce konserwatorskiej. Nowe potrzeby miast. Nowe Doktryny – pod takim hasłem dziś odbędzie się sesja naukowa. Wspólnie organizowana jest przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prof. Jakuba Lewickiego i Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego.

Zieleń w miastach jest pojęciem bardzo szerokim, mogą to być parki, czy miejskie ogrody, ogródki działkowe, zieleńce, skwery. Zielenią w przestrzeniach miejskich są również aleje wzdłuż, których ciągną się szpalery drzew oraz te mniejsze założenia jak gazony i kwietniki. Dziś zastanawiamy się nad zasadnością wprowadzania zieleni na obszary zespołów zabytkowych, najważniejszym jest jednak określenie ich wielkości oraz funkcji jaką ma pełnić. Bardzo często myśląc o zabytkach, skupiamy się na budynkach, a przecież nasze dziedzictwo to nie tylko cegła i beton, ale także zielone przestrzenie parków, ogrodów i miejskiej zieleni. Wystarczy wyobrazić sobie dowolne miasto całkowicie pozbawione drzew, trawy, kwietników. Dopiero taka zdegradowana przestrzeń wskazuje nam jakże istotny kierunek. M.in. tym zagadnieniom poświęcona będzie dzisiejsza sesja. Otworzą ją prof. Jakub Lewicki Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków i wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy Renata Kaznowska.


Podczas konferencji z wykładami wystąpią:

Adam Juźwiak, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Instytut Drzew:
Zieleń we współczesnym mieście.

Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich:
Projektowanie zieleni w mieście zabytkowym.

dr Katarzyna Pałubska, dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Zieleń w aktualnej polityce ochrony zabytków MKiDN.

Marlena Happach, dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa:
Zieleń w obszarach zabytkowych w polityce miasta.

Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego:
Zieleń w mieście zabytkowym. Rzeczywisty kontekst historyczny.

Prof. Jakub Lewicki (MWKZ):
Mity i fakty. Zieleń w decyzjach konserwatorskich. Nowa doktryna MWKZ.

Kolejnym punktem wydarzenia będzie debata i okrągły stół. Uczestniczyć w nim będą: Marlena Happach, Jakub Lewicki, Katarzyna Pałubska, przedstawiciele ruchów miejskich i organizacji społecznych.Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g