Konferencja w Piasecznie

Czy dba się o piękno miast i ogrodów w powiecie piaseczyńskim?,  czy będzie postęp w sprawie ochrony zabytków w  Konstancie - Jeziornie? Nad tymi i innymi zagadnieniami zastanawiali się uczestnicy konferencji poświęconej ochronie zabytków powiatu piaseczyńskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęła Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator  Zabytków.

Podczas spotkania została przedstawiona problematyka dotycząca ochrony zabytków w  powiecie piaseczyńskim  oraz aspekty prawne ich ochrony ze szczególnym uwzględnieniem Konstancina – Jeziorny. Utworzenie parku kulturowego na terenie miasta wzbudziło duże zainteresowanie społeczności lokalnej.
Na zakończenie konferencji Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina podjęło uchwałę, powołującą Forum Ochrony Zabytków Konstancina– Jeziorny.


Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g